liczba PI

2012-03-14 20:44

Dziś tzn 14 marca jest swieto liczby Pi zwanej inaczej ludolfina -od imienia matematyka , który obliczył jej przybliżona wartośc razem z Archimedesem (tez stała archimedesa). Wartość Pi=π = 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679 82148 08651 32823 06647 09384 46095  50582 23172 53594 08128 48111 74502 84102 70193  85211 05559 64462 29489 54930.

Pi to liczba niewymierną i przestepną co oznacza, ze nie moze byc zapisana jako iloraz liczb całkowitych i nie istnieje wieolomian o wspolczynnikach całkowitych którego Pi jest pierwiastkiem. Na temat liczby Pi powstały nawet wiersze np. Kazimierza Cwojdzińskiego, w którym liczba liter w każdym wierszu, odpowiada rozwinięciu dziesiętnemu liczby Pi do 20.