Zadania z wyrażeń algebraicznych

 

Zadanie 1.Wykonaj działania,korzystając ze wzorów skróconego mnożenia:

a) (2√2-√6)2=
b)√21+√3)2=
c)(√21-√20)(√21+√20)=
d)(1)/(1-√2)*(1)/(1+√2)=

 

Zadanie 2. Znajdź miejsca zerowe wielomianu:x3-2x2-5x+6=

 

Zadanie 3. Przedstaw wielomian x3-2x2+3x-2 w postaci iloczynowej

 

Zadanie 4. Rozłóż na czynniki wielomiany:

a) a2x2-2a2y2+b2x2-2b2y2=

b) x3+x2-x-1= 

c) x2-64=

d) 9x2+6x+1=

 

 

Aby uzyskać rozwiązania zadań napisz: matematyka1@onet.com.pl