Wyrażenia algebraiczne

 

 

WPROWADZENIE

 

Jednomian jednej zmiennej to wyrażenie postaci ax2, gdzie a jest liczba rzeczywistą zwaną współczynnikiem jednomianu, n to liczba naturalna a x to zmienna. Z kolei wielomian to suma jednomianów. Wielomiany mogą być stopnia 2, 3, 4….itd. w zależności od wartości liczby n. 
Miejscem zerowym wielomianu jest liczba, dla której wartość wielomianu wynosi 0.
Przy wielomianach warto wspomnieć wzory skróconego mnożenia, które stosujemy przy działaniach na wielomianach.
1.(a+b)2 = a2+2ab+b2
2. (a-b)2=a2-2ab+b2
3. (a+b)*(a-b)= a2-b2
4. (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3
5. (a-b)3=a3-3a2b+3ab2-b3
6. (a+b)*(a2-ab+b2)=a3+b3
7. (a-b)*(a2+ab+b2)=a3-b3
 
PRZYKŁADY
 
Zadanie 1
Rozłóż wielomiany na czynniki.
 
a) a2x2-2a2y2+b2x2-2b2y2
= (a2x2-2a2y2) + (b2x2-2b2y2)= a2 (x2-2y2) + b2(x2-2y2)= (a2+ b2)+( x2-2y2)
 
b) x3+x2-x-1
=x2 (x+1)-(x+1)=(x2-1)*(x+1)
 
Zadanie 2
Wykonaj dzielenie wielomianu
(x4+1):(x+1)=x3-x2+x-1
-x4-x3
      -x3+1
        x3+x2
x2+1
-x2-x
-x+1
  x+1 
      2 reszty
 
Stąd mamy x4+1=(x+1)*(x3-x2+x-1)+2
 
Zadanie 3
Dla jakich wartości parametrów a,b reszta z dzielenia wielomianu W(x)= x3-ax2+bx+1 przez wielomian Q(x)=x2-4x+3 jest równa R(x)=x+1
 
Odp. Dzielimy wielomian W(x) przez wielomian Q(X) i otrzymujemy:
 
(x3-ax2+bx+1): (x2-4x+3)= x+ 4-a i R(X)=x(b-4a+13)-11+3a, stąd
 
x3-ax2+bx+1= (x2-4x+3)*(x+4-a) + x+1, upraszczamy wyrażenia i wyliczamy b
 
bx+1=-12x=4ax+13-3a
b=(-12x+4ax+12-3a)/x
 
x(b-4a+13)-11+3a=x+1, stąd a wynosi
a= (-bx-12x+12)/(3-4x)
    
we wzorze na a podstawiamy wzór na b:
 
a=[(-12x-4ax+12-3a)-12x+12]/(3-4x)
 
a=(24-24x)/6
 
na koniec podstawiając za x=0 do wzorów na a i b mamy:
 
a=4 i b=4