Zadania z rachunku pochodnych

 

 

Zadanie 1. Obliczyć pochodne funkcji:

a) f(x) =3x −√4x2x

b) f(x) = −3 cos3(6x);

c) f(x) = arcsin(2x);

d) f(x) =sin x;

e) f(x) =arcsin xarccos x

f) f(x) = 23x+5;

g) f(x) = e√ln x

h) f(x) =p + ln2x;

i) f(x) =px +√x;

j) f(x) = esin3x

k) f(x) = ln(x +√x2 + 1);

l) f(x) =qx +px + 3√x;

m) f(x) = x6x

n) f(x) = (cos x)sin(2x)

o) f(x) =1 +xx

p) f(x) = (tg(2x))ctgπ2 ;

q) f(x) = (x + 1)1sin x ;

 r) f(x) = xxln2 x .

 

 

Aby uzyskać rozwiązania zadań napisz: matematyka1@onet.com.pl