Prawdopodobieństwo

 

 

WPROWADZENIE

 

W matematyce wyróżniamy następujące elementy kombinatoryki:

 

1. Permutacja- to każdy n-wyrazowy ciąg utworzony ze wszystkich elementów skończonego zbioru i wyrażamy wzorem:

   Pn=n!

2. Kombinacja - to każdy k-elementowy podzbiór zbioru n-elementowego i wyraża sie wzorem:

   C nk = (nk)=n!/[k!*(n-k)!]

 

3. Wariacja bez powtórzeń - to każdy k - wyrazowy ciąg, którego wszystkie wyrazy są różne i należą do n-elementowego zbioru:

   Vnk = n!/(n-k)!

 

4. Wariacja z powtórzeniami - to każdy k - wyrazowy ciąg, o wyrazach należących do n-elementowego zbioru:

   Wnk= nk

 

PRZYKŁADY:

Zadanie 1

Ile różnych sześciocyfrowych liczb, o niepowtarzających sie cyfrach mozna utworzyc z cyfr 3,4,5,6,7,8.

Odp. Każda liczba jest permutacją zbioru liczb {3,4,5,6,7,8}

P6=6!=120

 

Zadanie 2

W klasie 35 uczniów należy wybrać 5 -osobowy samorząd. Na ile sposobów mozna to zrobić?

 

Jest to kombinacja uczniów całej klasy:

 

C535=35!/(5!*30!)=324 632

 

Zadanie 3

Z cyfr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ułóż liczby czterocyfrowe

a) o niepowtarzających sie cyfrach

odp. to wariacja  bez powtorzeń:

V49=9!/5!=3 024

b)o powtarzających sie cyfrach

odp. to wariacja z powtórzeniami:

W49=94