Zadania z liczb rzeczywistych

 

 

Zadanie 1. W klasie jest 40 uczniów, w tym 18 dziewcząt. Jaki procent uczniów tej klasy stanowią chłopcy?

A. 45% B. 55% C. 65% D. 40%

 

Zadanie 2. Miesięczny koszt ogrzewania domu wynosi 200 zł. Dla zmniejszenia tych kosztów

planuje się położenie dodatkowej izolacji cieplnej, której wartość wynosi 4200 zł. Jeśli ta izolacja

daje 30% oszczędności w wydatkach na ciepło, to po ilu latach poniesione nakłady zwrócą się?

 

Zadanie 3.Oblicz:

a) (√6*√15)/(√250)=
b)(√25*√75)/√28)=
c)2√18+√50=
d)2√20-7√45=

Zadanie 4. Usuń niewymierność z mianownika:

a) 3/√6

b) 2/1-√5

c) 7/2√3

 

Zadanie 5. Zapisz wyrażenia w najprostrzej postaci:

a){[(3m-2)*3]/2} - [(m-1)*3]=

b) [3*(m-1)]-[(5m+3)/5]=

Aby uzyskać rozwiązania zadań napisz: matematyka1@onet.com.pl