Liczby rzeczywiste

 

 

WPROWADZENIE

Zbiór liczb rzeczywistych to suma  zbiorów liczb naturalnych N, całkowitych C, wymiernych W i niewymiernych NW. Liczby naturalne to liczby 0, 1, 2 , 3 itd., liczby calkowite to liczby naturalne + liczby naturalne ze znakiem minus, liczby wymierne przedstawiamy w postaci a/b [a(- C, b (-C/0] czyli ułamka, liczby niewymierne to liczby kóre nie dają sie przedstawić w postaci ułamka-są to np pierwiastki.Na liczbach rzeczywistych wykonujemy dziania dodawania, odejmowania, dzielenia , mnożenia. Działnie jest wykonalne w zbiorze A, jeśli dla każdej poary elementów zbioru A istniej dokładnie jeden element tego zbioru będacy wynikiem działania na  tych elementach.

W zakresie działan na liczbach rzeczywistych zawierają sie działani ana potęgach i logarytmach.

Potęgi

Wyrażenie an nazywamy n-ta potęga liczby a, przy czym a to podstawa potęgi, a n  to wykładnik potęgi.

W działaniach na potęgach stosujemy nastepujące wzory:

1. an * am = an+m

2. an :am = an*m, dla a=/0, n>m

3. (an)m = a n*m

4. an*bn = (ab)n

5. an:bn = (a:b)n, dla ab=/0

6. a1/n= n√ a, dla a>=0, n(- N+\{1}

7. am/n= (a1/n )m, dla a.0, n(-N+\{!}, m(- C

8. 0m/n = 0, dla n(-  N+, m(- C\{0}

 

Logarytmy

Logarytmem log ab liczby b przy podstawie a nazywamy rozwiązanie równania ax=b, a(- R+\{1}.

 

W działaniach na logarytmach stosujemy następujące wzory:

1. loga1=0

2. logaa=1

3. loga (b*c)=logab+logac

4. logab/c=logab-logac

5. loga bα = αlogab, dla α(- R

6. logab = logcb/logca, c=/1

7. alogab = b

 

PRZYKŁADY

 

Zadanie 1.

 

Rozwiaz równania i  nierówności:

a) |x+1|=5

odp. Z definicji wartości bezwzglednej {x dla x>=0 i -x dla x<0} mamy:

dla D:x>=-1 v x< -1

x+1=5     v x+1=-5

x=4         v  x=-6

odp.Rozwiązaniem równania jest 4 i -6.

b) |7-3x|=1

podobnie jak w podp. a D:7-3x>=0 v 7- 3x<0

                                  7-3x=1   v 7-3x=-1

                         dla x<7/3 x=2   v  dla x>7/3 x= 8/3

 

odp. rozwiązaniem równania jest 2 i 8/3

c) |x-1|<2

D:x>=1 v x<1

x-1<2 v x-1>-2

x<3 v x >-1

część wspólna będzie rozwiązaniem nieróności:x(- <-1,3>

d) |5-4x|>2

D: 5-4x>=0 v 5-4x<0

  5-4x>2 v 5-4x>-2

dla x<=5/4 x<3/4 v dla x>5/4x>7/4

odp. x(- (-00,3/4> u <7/4,+00)

 

Zadanie 2

Znajdź podstawę logarytmu a oraz liczbę logarytmowaną b:

a) loga5 = 0,5

odp: a0,5 = 5 - oie strony podnosimy do kwadratu

(a0,5)2 = 52

a=25

b) loga4√64 = 0,75

odp: a0,75 = 4√64

a0,75 = 44*1/4

a=4

c) log16b = - 1,25

odp: 16 -1,25 = b

b= 1/161,25

d) log32b = -0,8

32-0,8 = b

b=1/320,8