Zadania z funkcji

 

Zadanie 1.Wykazać, że funkcja f(x)=x4-x2+4 jest parzysta.

 

Zadanie 2.Wyznaczyć miejsca zerowe funkcji f(x)=x3-4x2+3x.


Zadanie 3.Wykazać, że funkcja f(x)=5x+2 jest rosnąca w swojej dziedzinie.


Zadanie 4. Wyznaczyć dziedzinę funkcji:

a)1/(x2-1)

b)√x2+3x+4

 

Zadanie 5. Wykaż, że funkcja f(x)=x2 jest malejąca dla x < 0.

 

Zadanie 6. Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x)=x2-2.


Zadanie 7. Wykaż, że funkcja y=x3 jest funkcją nieparzystą.

 

Zadanie 8. Narysuj wykres funkcji y = |x2-4|.

 

Zadanie 9. Należy wyznaczyć minimalną i maksymalną wartość funkcji f(x)=x2-x-2 w przedziale <-2,4>.

 

Aby uzyskać rozwiązania zadań napisz: matematyka1@onet.com.pl