Zadania z figur płaskich

 

Zadanie 1. Kąty rozwarte trapezu o ramionach AD i BC mają miary odpowiednio 150 i 120 stopni. Pod jakim kątem przecinają się przedłużenia ramion tego trapezu?

 

Zadanie 2. Jeden z kątów przyległych ma miarę 8 razy większą od drugiego kąta przyległego. Jaką miarę ma mniejszy z tych kątów przyległych?

 

Zadanie 3. Jeden z kątów przyległych ma miarę o 20 większą od miary drugiego kąta przyległego. Jaką miarę ma większy z kątów przyległych?

 

Zadanie 4. Pole kwadratu jest róne 40cm2. Oblicz długość jego przekątnej?


Zadanie 5. Suma długości boku i przekątnej kwadratu jest równa 10cm. Oblicz pole kwadratu?

Zadanie 6.Oblicz długość boku kwadratu, którego pole jest równe polu trójkąta równobocznego o boku długości a.

Zadanie 7.Obwód prostokąta jest równy 16cm. Jeden z jego boków jest dwa razy krótszy od drugiego. Oblicz pole prostokąta?

Zadanie 8. W prostokącie o obwodzie 38cm jeden z boków jest o 5cm dłuższy od drugiego. Oblicz pole prostokąta?

Zadanie 9. Stosunek długości przekątnych rombu jest równy 2:5, a jego pole ma 16,2 cm2. Oblicz długości przekątnych rombu.

Zadanie 10. Oblicz obwód równoległoboku, którego pole jest równe 48cm2, a długości wysokości są równe 3cm i 4cm.

Zadanie 11. Oblicz stosunek promienia koła wpisanego do promienia koła opisanego na:
a) trójkącie równobocznym
b) kwadracie
c) sześciokącie foremnym

Zadanie 12. Pole trójkąta jest równe 100cm2. Oblicz pole trójkąta podobnego do niego w skali 3:5

Zadanie13. Długość boków prostokąta są równe 3cm i 5cm. Oblicz pole prostokąta do niego podobnego o obwodzie 80 cm.

 

Aby uzyskac rozwiązania zadań napisz: matematyka1@onet.com.pl