Zadania z elementów logiki

 

 

Zadanie 1. Przypisz zdaniom wartość 1 (prawda) lub 0 (fałsz).
a) 17 jest liczbą pierwszą
b) -5 jest liczbą naturalną
c) √5 jest liczbą niewymierną

d) Warszawa jest stolicą Chin
e) 11/5 jest liczbą całkowitą
f) Sześciokąt foremny ma 10 przekątnych
g) Słońce jest gwiazdą

 

Zadanie 2. Podaj zaprzeczenia zdań.
a) 7>3
b) 13=13
c) 4√22√4

d) 8451 jest liczbą podzielną przez 3
e) 5-3=1/125
f) Warszawa jest stolicą Afganistanu.
g) 7 jest liczbą nieujemną.

 

Zadanie 3. Uzupełnij tabelę negacji.

p

-

-

1

-

-

 

Zadanie 4. Które z podanych zdań mają sens logiczny?
a) 2=2
b) Polska jest krajem europejskim.
c) 6 jest małą liczbą.
d) 15-2
e) 15-2=9
f) Każdy równoległobok jest prostokątem.
g) 13 to pechowa liczba.
h) -1>-2

Zadanie 5. Oceń wartość logiczną zdań.
a) 15 jest liczbą pierwszą i Ziemia jest planetą.
b) Kwadrat jest prostokątem i suma dwóch pierwszych liczb pierwszych to 3.
c) jest liczbą pierwszą i 5 jest liczbą nieujemną.

 

 

W celu uzyskania rozwiązania zadań napisz: matematyka1@onet.com.pl