Zadania z ciągów arytmetycznych i geometrycznych

 

 

Zadanie 1.Ciąg (bn) dany jest wzorem: bn=3n/(2n+1)Oblicz czwarty wyraz tego ciągu.

 

Zadanie 2.Oblicz trzeci wyraz ciągu (cn) o wzorze ogólnym: bn=16 (n/(n+1))

 

Zadanie 3.Oblicz setny wyraz ciągu (dn) określonego wzorem: dn=logn

 

Zadanie 4.Oblicz czwarty wyraz ciągu (an) określonego wzorem: cos180/(n+2)

 

Zadanie 5.Ciąg (bn) określony jest w następujący sposób: 2n+2 dla n<4 i n2-4 dla n>4.Oblicz szósty wyraz tego ciągu.

 

Zadanie 6.Oblicz trzeci wyraz ciągu (cn) o wzorze ogólnym:bn=2log3 (5n-2)-log3(n+8)

 

Zadanie 7.Ciąg (an) dany jest wzorem: bn=2n2-7n+9. Ile jest dodatnich liczb całkowitych spełniających równanie an = 6?

 

Zadanie 8. Ciąg (an) określony jest wzorem: bn=7n+10.Jeden z wyrazów tego ciągu jest równy 2012. Który to wyraz?

 

Zadanie 9.Oblicz siódmy wyraz ciągu: an=2n+6, an=n2-2

 

Aby uzyskać rozwiązania zadań napisz: matematyka1@onet.com.pl