Ciągi arytmetyczne i geometryczne

 

 

WPROWADZENIE

 

Ciągiem arytmetycznym nazywamy ciąg liczb, dla którego istnieje taka liczba r(- R, dla której an+1-an=r(różnica ciągu arytmetycznego) dla każdego n(- N+.

 

Wzory dla ciągu arytmetycznego:

- n-ty wyraz ciągu: an=a1+(n-1)*r, lub an=(an-1+an+1)/2

- suma n wyrazów: Sn=[(a1+an)*n]/2

 

Ciągiem geometrycznym nazywamy ciąg liczb, dla kórego istnieje taka liczba q(- R, dla której an+1=q*an, dla każdego n(- N+

 

Wzory ciągu geometrycznego:

-iloraz ciągu q: q=(an+1)/an

- n-ty wyraz ciągu: an=a1*qn-1 lub an2=an-1*an+1 

- suma n wyrazów: Sn=[a1*(1-qn)]/(1-q); q=/1

 

Zadanie 1

Wyznaczmy ciąg arytmetyczny an mając dane: a7=9, a15=29

 

odp. Piszemy układ równań

a1+6r=9

a1+14r=29

stąd mamy a1=-6, r=2,5, zatem an=-6+(n-1)*2,5=-8,5

 

Zadanie 2

Obliczmy sume dziesięciu pierwszych kolejnych wyrazów ciągu an=2n-1

 

odp. Korzystając ze wzoru na sume mamy S10=[2*(1-210)]/(1-2)=211-2